ประวัติบริษัทและผู้ก่อตั้งบริษัท

 

   นายมงคล รตานนท์ จบการศึกษา ปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ กทม. แผนกวิชา ช่างกลโลหะ ปีการศึกษา 2507 สอบบรรจุเป็นข้าราชการชั้นตรี กรมชลประทาน แผนกโรงงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดระบายน้ำเขื่อนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2507 เช่นเดียวกัน

 

        ในระหว่างที่ทำงานอยู่ในกรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ.2512 ได้ซื้อที่ที่เป็นที่ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรีเอกชัยการช่าง จำนวน 50 วา2 ใช้เวลาว่างรับเหมา-จ้าง ทำสี ซ่อมรถยนต์ งานเชื่อม งานกลึงทั่วๆไป โดยใช้เวลาว่างเลิกจากงาน ทำอยู่ตลอดมาก็มีที่ดิน และเครื่องจักรเครื่องมือ เพิ่มขึ้นทุกๆปี ตลอดจนช่างและพนักงานก็มีเพิ่มมากขึ้น จนกิจการเป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นในฝีมือการทำงานในหน่วยงานของราชการ และรัฐวิสาหกิจตลอดจนของเอกชนผู้รับเหมาทั่วๆไป

 

        และในปี พ.ศ.2525 ก็ได้งานจากผู้รับเหมา บริษัทสามประสิทธิ์ทำท่อและบานประตูระบายน้ำ เขื่อนห้วยโมง จ.หนองคาย เป็นงานของการพลังงานแห่งชาติ ควบคุมงานโดยบริษัท TEAM. เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวนเงินค่างาน 15 ล้านบาท งานแล้วเสร็จก่อนสัญญาจนได้รับคำชมเชย จากผู้คุมโครงการ ESCAP.

 

        ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ก็ได้งานทำประตูระบายน้ำ เขื่อนปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี และเขื่อนกั้นน้ำทะเล อ.ท่าใหม่ จ.จันทรบุรี ซึ่งเป็นงานของกรมชลประทาน ควบคุมงานโดยบริษัท TEAM. เงินกู้ของ A D B ธนาคารโลก มูลค่างานประมาณ 28 ล้านบาทเศษ นายมงคล รตานนท์จึงได้ขอออกจากราชการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2528 ในขณะที่อายุงานได้ 24 ปี 6 เดือน ตำแหน่งครั้งสุดท้ายข้าราชการ C.5 หัวหน้าฝ่ายบานระบายและประตูน้ำขนาดใหญ่

 

        กิจการได้ก้าวหน้ามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันมีช่างและพนักงานรวมกันประมาณ 100 คน มีเครื่องจักรเครื่องมือ และเครื่องทุ่นแรงมูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และที่ดินอีกมูลค่าไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท มีงานประจำอยู่ตลอดไป คืองานทำตู้กรองน้ำ และประปาเคลื่อนที่ให้กับบริษัทต่างชาติคือประเทศออสเตรีย ใช้ชื่อในประเทศไทยว่า HYDRO COMPACT. เมื่อปี พ.ศ.2532-2533 ได้ผลิตส่งไปขายที่ประเทศบรูไน และประเทศแอลจีเรีย จำนวน 32 ตู้ มูลค่าประมาณ 23 ล้าน

 

        ปัจจุบันทางบริษัทรับงานอยู่โดยทั่วๆไป โดยไม่ต้องออกไปหางาน จะมีผู้ว่าจ้างเข้ามาติดต่อเอง หรือโดยทางบริษัทติดต่อ