บานเหล็กหล่อ

  • Print

เป็นบานหล่อขึ้นแบบขึ้นสนิมได้ยาก มีน้ำหนักมาก ทนน้ำเค็มได้ดี