บานประตูระบายน้ำ สิ่เหลี่ยม เหล็กเหนียว

  • Print

 

ประตูระบายน้ำกันกลับปลายท่อ (Flap Gate)                                                                                                  

ประตูระบายน้ำเหล็กหล่อ (Sluice Gate)

บานระบายตรง (Roller Gate)

ประตูระบายน้ำเหล็กเหนียว (Steel Slide Gate)